Spotkanie z Panią Anetą Ciemiecką - dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sierpcu

W ramach Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” 3 listopada odbyło się spotkanie Kadry SCWEW Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu z Panią Anetą Ciemiecką – dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sierpcu – placówką partnerską, podczas którego omówiono zakres i formy współpracy na II etapie realizacji projektu.