W V etapie realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”zakupiono sprzęt specjalistyczny
w celu doposażenia wypożyczalni. W zasobach placówki znalazły się m.in.
– Rowerek treningowy- rehabilitacyjny;
– Okrągła huśtawka;
– Platforma Sensoryczna Cud-Wood;
– Magiczna skrzynia z zamkami;
– Mata i kafelki emocje;
– Pionizator statyczny SMART;
– Komplet rytmiczno-ruchowy;
– Urządzenie do komunikacji alternatywnej – QuickTalker 23;
– Multimedialny gabinet Logopedia PRO.
W celu odpowiedniego dostosowania sprzętu do potrzeb i możliwości ucznia/dziecka, Zespół SCWEW zapoznał się z możliwościami i zastosowaniem sprzętu w pracy
z dziećmi/uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi. Adekwatny dobór sprzętu służyć będzie niwelowaniu barier związanych z komunikowaniem się oraz nabywaniu nowych umiejętności, co będzie sprzyjać aktywnemu i pełnemu uczestnictwu w procesie kształcenia.