„Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie edukacji w świetle przepisów prawa oświatowego”, to temat konsultacji przeprowadzonych przez specjalistę ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu dla rodziców dzieci z Miejskiego Przedszkolu Nr 3 im. Niedźwiadka Wojtka w Sierpcu w ramach VI etapu realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”.
Głównym celem zajęć było udzielenie rodzicom wskazówek dotyczących pracy ze swoimi dziećmi:
• Jak konstruktywnie reagować na zachowania dziecka;
• Jak radzić sobie ze swoimi emocjami, gdy czujemy, że tracimy nad sobą kontrolę;
• Jak rozumieć przyczyny trudnych zachowań dzieci i jak reagować, by usunąć źródło problemu;
• Jak uczyć dziecko rozumienia swoich emocji, ich regulacji i samokontroli;
• W jaki sposób, odpowiedni do wieku i możliwości dziecka komunikować się
z nim, aby nawiązywać współpracę.