Dnia 12 grudnia odbyła się II wizyta monitorująca w ramach realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Gościliśmy przedstawicieli Ośrodka Rozwoju Edukacji: panią Jolantę Nawrocką – eksperta merytorycznego, panią Annę Przybysz – specjalistę, oraz panią Agnieszkę Pietrykę – kierownika projektu.
Celem wizyty było podsumowanie dotychczasowych działań SCWEW oraz udział w modelowych zajęcia na terenie placówki i superwizji koleżeńskiej.
Serdecznie dziękujemy Paniom za miłą wizytę i cenne wskazówki.