Zdrowie psychiczne wyzwaniem naszych czasów. Rola SCWEW we wspieraniu dzieci/ uczniów z problemami psychicznymi.
Eksperci, specjaliści SCWEW oraz przedstawiciele placówek partnerskich uczestniczyli w
Konferencji oraz warsztatach. 30-31.01.2023r.
Warszawa.