Dnia 24 marca 2022r. odbyła się Konferencja Otwierająca Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą (SCWEW) w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sierpcu. Zorganizowanie konferencji nt. ,,edukacji włączającej” miało na celu przybliżenie zasadności funkcjonowania Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą.

Konferencja odbyła się z udziałem zaproszonych gości: Pana Grzegorza Skwarna – Kierownika Wydziału MSCDN w Płocku, Pani Bożeny Woźniak –Dyrektor Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie, Andrzeja Cześnika – Starosty Powiatu Sierpeckiego, Sławomira Olejniczaka – Wicestarosty Powiatu Sierpeckiego, Jarosława Perzyńskiego – Burmistrza Miasta Sierpca, Zbigniewa Garwackiego – Skarbnika Powiatu Sierpeckiego, Pani Bogusławy Lewandowskiej – Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Pow. w Sierpcu, Ks. Michała Kiersnowskiego Dyrektora
LO im. biskupa Leona Wetmańskiego, Pani Jolanty Lewandowskiej
w zastępstwie Wójta Gminy Gozdowo Pana Dariusza Kalkowskiego, Anny Witkowskiej w zastępstwie Wójta Gminy Mochowo Pana Zbigniewa Tomaszewskiego, Piotra Podlaskiego – Prezesa Oddziału Powiatowego ZNP w Sierpcu, Józefa Mroza – Przewodniczącego NSZZ „Solidarność”, Pani Ewa Kałużnej – Przewodniczącej Rady Rodziców przy SOSW w Sierpcu oraz Dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, Szefów jednostek samorządowych miasta i powiatu. Wśród uczestników konferencji znaleźli się Pani Agnieszka Zielińska – Graf z Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Anna Smykowska – Dyrektor Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w W-wie Filia w Sierpcu, Anna Sobocińska – Oligofrenopedagog, Terapeuta SI, Pan Mateusz Stasiak – Fizjoterapeuta z Centrum Fizjoterapii, Pani Jolanta Ludwiczak – Psycholog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sierpcu, którzy wygłosili wykłady dotyczące edukacji włączającej. Wystąpienia prelegentów i przekazane przez nich informacje na pewno staną się przydatne w procesie nauczania dzieci/uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi.
Konferencję uświetnił występ artystyczny wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu.
Dziękujemy Panu Jarosławowi Żmijewskiemu Dyrektorowi Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu, za udostępnienie sali widowiskowej, współpracę i otwartość na potrzeby Ośrodka.