Konsultacje indywidualne dla dyrektorów szkół ogólnodostępnych przeprowadzone w Technikum Zespołu Szkół nr 2 im. Zygmunta Wolskiego
w Sierpcu przez specjalistę z SOSW w Sierpcu na temat „Pedagog specjalny
w szkole ponadpodstawowej – zadania i obowiązki” w ramach VI etapu realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”.
Na spotkaniu omówiona m.in.:
• zagadnienia związane z zadaniami pedagoga specjalnego;
• organizację przestrzeni klasowej i szkolnej wspomagającą edukację włączającą i integracyjną;
• rolę wychowawcy, nauczyciela współorganizującego proces edukacyjny:
• sposoby diagnozowania potrzeb i możliwości uczniów.