Konsultacje dla wybranej grupy nauczycieli przeprowadzone w Miejskim Przedszkolu Nr 3 im. Niedźwiadka Wojtka przez specjalistę z SOSW w Sierpcu na temat „ROLA NAUCZYCIELA W BUDOWANIU ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ DZIECI ZE ZRÓŻNICOWANYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI” w ramach VI etapu realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”.
Odporność psychiczna dzieci to bardzo szeroki temat, przy którym warto się zatrzymać, ponieważ poczucie, że jest się akceptowanym i kochanym stanowi jedną z ważniejszych potrzeb wszystkich dzieci, a już szczególnie dzieci ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi. Bez niego dzieci zachowują się w sposób, który dorośli określają często jako „niegrzeczny”. Za konkretnymi zachowaniami stoją jednak właśnie deficyty związane z poczuciem bezpieczeństwa i wspieraniem odporności psychicznej. 
Dzięki wykorzystaniu techniki Quick Think Method nauczycielki wyodrębniły kilkanaście zdań/zachowań, które dziecko powinno usłyszeć od dorosłych- zarówno od rodziców i nauczycieli:
• Rozumiem Cię;
• Widzę, że się starałeś;
• Dziękuję za pomoc;
• Pomogę Ci, kiedy tego potrzebujesz;
• Twoje emocje są ważne,
• Złość, gniew, smutek to emocje, które czuje każdy z nas;
• Szanuj siebie i innych;
• Nie udało się? Sprawdźmy dlaczego.
• Zgadzam się z Tobą, masz rację.
• Uda Ci się, wierzę w Ciebie.
• Należy dbać o relacje z dzieckiem, poświęcać mu czas, dawać poczucie bezpieczeństwa.
• Umożliwić dziecku możliwości do podejmowania decyzji.
• W kontaktach z dzieckiem używać pytań budujących, np. Jak się czujesz?
• Dawać dziecku przykład jak zachowywać się w trudnej sytuacji, np. podczas złości, smutku, nazywanie własnych emocji