Wsparcie specjalistyczne w formie konsultacji dla wybranej grupy uczniów pt. „Poczucie własnej wartości” w ramach VI etapu realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Spotkanie przeprowadzone zostało przez specjalistę ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. księdza Jana Twardowskiego w Sierpcu.
Celem zajęć było:
• uświadomienie uczestnikom spotkania, jak ważne jest dostrzeganie swoich mocnych stron;
• budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby – siebie;
• zwiększenie poczucia własnej wartości poprzez przezwyciężanie nieśmiałości;
• stworzenie okazji do odreagowania napięć emocjonalnych powstałych wskutek pomniejszania własnej wartości;
• rozwijanie ekspresji ciała.