Zajęcia modelowe w ramach IV etapu realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” na temat „Logorytmika- propozycje zajęć i ćwiczeń ruchowych. „Ruch to zdrowie, każde dziecko Wam to powie!” przeprowadzone dla nauczycieli z Miejskiego Przedszkolu Nr 3 im. Niedźwiadka Wojtka w Sierpcu.
Celem zajęć było:
• usprawnianie umiejętności sprawnego poruszania się,
• wydłużenie czasu koncentracji uwagi na wykonywanej czynności,
• kształtowanie rozwoju somatognozji (orientacji w schemacie ciała) oraz orientacji przestrzennej,
• usprawnianie koordynacji wzrokowo- ruchowo- słuchowej,
• nauka (samodzielnie lub z drobną pomocą nauczyciela) planowania świadomego ruchu kończyn, który jest pogłębiony przez przeponowy oddech,
• kształcenie umiejętności porównywania, analizowania i uogólniania, stymulowanie mowy,
• uczenie szybkiej reakcji na określone polecenie,
• kształcenie wrażliwości muzycznej,
• Wdrażanie do kształtowania umiejętności współdziałania w zespole;
• Podniesienie własnej samooceny dzieci, poprzez poczucie sprawstwa.