Konsultacje dla wybranej grupy nauczycieli przeprowadzone w Miejskim Przedszkolu Nr 3 im. Niedźwiadka Wojtka przez specjalistę z SOSW w Sierpcu na temat „METODY I FORMY PRACY Z DZIECKIEM Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU ORAZ ZESPOŁEM ASPERGERA” w ramach VI etapu realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Dzieci ze spektrum autyzmu to różnorodna grupa (funkcjonowanie społeczne, intelektualne), nie ma więc sztywnych ram, schematów postępowania, zaś brak indywidualizacji edukacji może spowodować stagnację rozwojową, a nawet regres. W pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu bardzo ważne jest podejście indywidualne, poznanie możliwości dziecka, kreatywność terapeuty, by nawiązać z nim bezpieczną, pozytywną relację opartą na szacunku. Wychwycenie zachowań stereotypowych, stosowanie nagród i wzmocnień, a w sytuacjach niepożądanych wstrzymywanie się od nich, jest kluczowym aspektem działań. Indywidualizacja przejawia się w dostosowywaniu do potrzeb i możliwości dzieci strategii edukacyjnych i wychowawczych, wykorzystywanych w codziennej pracy z dzieckiem, na każdych zajęciach prowadzonych przez nauczycieli. Istotna jest także współpraca pomiędzy specjalistami oraz rodzicami. Niezależnie od preferowanej metody najważniejsza jest systematyczność oraz jednotorowe oddziaływanie. Jest to niezwykle ważne szczególnie w przypadku dzieci młodszych. W okresie tym dzieci nabywają umiejętności, które będą wykorzystywały w dorosłym życiu. Zatem tylko skorelowane działania oraz współpraca dla dobra dziecka może zaowocować sukcesami w przyszłym funkcjonowaniu poznawczym, społecznym i emocjonalnym oraz komunikacji.
Ośrodek Rozwoju Edukacji
#SCWEW