W ramach realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” zespół i specjaliści SCWEW uczestniczyli w cyklu szkoleń zorganizowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.
Szkolenie na temat „Przygotowanie tekstów i materiałów edukacyjnych
w wersjach łatwych do czytania i zrozumienia” prowadzone przez Agnieszkę Kluszczyńską. Bardzo dziękujemy za przekazanie cennych informacji, wymianę doświadczeń i miłą atmosferę. 🙂