Konsultacje dla wybranej grupy uczniów przeprowadzone w Technikum Zespołu Szkół nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu przez specjalistę z SOSW w Sierpcu na temat „Relacje dziecko – rodzic, czyli jak istotna jest rola rodziny w życiu nastolatka” w ramach VI etapu realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”.
Na spotkaniu z uczniami poruszono temat utrzymania dobrej relacji z rodzicami szczególnie w okresie dorastania.
Utrzymanie dobrej relacji dziecko – rodzic to proces, w którym zarówno rodzic jak
i nastolatek uczą się poprzez wzajemną interakcję nowych zachowań oraz testują efektywność wprowadzanych metod. Zmiana wymaga pewnego czasu zanim zaufa się jej dobrej intencji i zostanie uwewnętrzniona. Jej podstawą jest nie tylko inne, bardziej właściwe komunikowanie się słowne z nastolatkiem, ale również spójne postępowanie rodzica zgodne
z tym, co mówi. Nastolatek na pewno to zauważy i doceni – i stanie się wobec rodzica bardziej otwarty.