W maju odbyły się kolejne spotkania mające na celu samokształcenie rady pedagogicznej
z placówek objętych wsparciem w ramach IV etapu realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Zajęcia prowadzone były przez specjalistów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu. Szkolenia miały charakter teoretyczny jak i zawierały część warsztatową w której nauczyciele bardzo chętnie brali udział i wymieniali się spostrzeżeniami.
Majowa tematyka spotkań obejmowała trzy pięciogodzinne spotkania na temat:
– „Siecioholizm. Uzależnienie uczniów od internetu i metody profilaktyki”
– „Dysleksja matematyczna – czyli rzecz o dyskalkulii”
– „Mnemotechniki- trening pamięci”