IV etap realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” dobiegł końca. Tym samym w czerwcu odbyły się trzy ostatnie spotkania mające na celu samokształcenie Rady Pedagogicznej z placówek objętych wsparciem. Zajęcia prowadzone były przez specjalistów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu. Szkolenia miały charakter teoretyczny jak i zawierały część warsztatową w której nauczyciele bardzo chętnie brali udział.
Czerwcowa tematyka spotkań obejmowała trzy pięciogodzinne spotkania na temat:
– „Rewalidacja dziecka/ucznia z niepełnosprawnością intelektualną”
– „Komunikacja interpersonalna”
– „Stres i wypalenie zawodowe”
Bardzo dziękujemy uczestnikom za zaangażowanie oraz cenne spostrzeżenia i wymianę doświadczeń.