Dnia 8 grudnia 2021 r. odbyło się spotkanie podsumowujące II etap realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Wzięli w nim udział Starosta Sierpecki Andrzej Cześnik, Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia Bogusława Lewandowska, Dyrektor placówki partnerskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sierpcu Aneta Ciemiecka, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu Leonora Brudnicka oraz Zespół SCWEW. Na spotkaniu omówiono realizację poszczególnych działań II etapu projektu, którego celem było przeprowadzenie konsultacji, spotkań oraz zajęć pokazowych dla nauczycieli i rodziców szkół objętych wsparciem. Tematyka przedmiotowych spotkań wynikała z analizy ankiety pogłębionej.