Kolejne spotkanie Zespołu SCWEW. Planujemy działania na drugi etap realizacji projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”.
#OśrodekRozwojuEdukacji
#SCWEW