W ramach V etapu realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”, kadra SCWEW spotkała się panią Anetą Ciemiecką , dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sierpcu. Podczas spotkania omówiono działania zrealizowane w kończącym się etapie projektu. Ponadto dokonano ewaluacji dotychczasowych przedsięwzięć i ustalono zakres dalszej współpracy. Omówiono zasadność udzielonego wsparcia przez specjalistów z placówki partnerskiej i zaproponowano kolejne spotkania mające na celu realizację tematów wynikających z bieżących potrzeb.