Obserwacja/superwizja w ramach VI etapu realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w zakresie terapii logopedycznej przeprowadzona w Szkole Podstawowej Nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu w obecności specjalisty SCWEW oraz przedstawicieli ORE na temat „Świąteczne zabawy logopedyczne z samogłoskami”.
Celem zajęć było:
– usprawnianie funkcji narządów mowy – czynności oddychania, motoryki artykulatorów i fonacji;
– rozwijanie kompetencji fonologicznych;
– rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej;
– usprawnianie motoryki małej;
– wprowadzenie do terapii logopedycznej symultaniczno – sekwencyjnej metody czytania (metoda krakowska).