Wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów, Kadra SCWEW uczestniczyła w dniach otwartych w Technikum w Zespole Szkół nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu oraz
w Zespole Szkół nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu – zaprzyjaźnionej szkole , która nie jest objęta wsparciem SCWEW. Przedstawiono uczniom, rodzicom i nauczycielom główne cele i założenia działalności Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą zachęcając do współpracy i wsparcia.