W ramach Projektu Grantowego “Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”, w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sierpcu uruchomiono wypożyczalnię sprzętu specjalistycznego i pomocy dydaktycznych, z których od stycznia 2022 r. będą mogli korzystać nauczyciele, uczniowie/dzieci z placówek objętych wsparciem. Zakupiono m.in.:
– Oprogramowania MÓWIK do komunikacji wspomagającej i alternatywnej dla osób
niemówiących, słabomówiących;
– Książki do komunikacji PECS służące do komunikacji z dziećmi autystycznymi
– Obrazki PECS przeznaczone dla dzieci z zaburzeniem komunikacji werbalnej;
– Palety podstawowe do terapii dźwiękiem i wspierania rozwoju dźwiękiem;
– Karty do terapii dla dzieci z Autyzmem i zespołem Aspergera;
– Pomoce dydaktyczno- terapeutyczne do koordynacji i grafomotoryki, GO SENSE, będącej ćwiczeniami interakcyjnymi wspomagającymi usunięcie deficytów w zakresie motoryki małej u dzieci dyslektycznych i z grupy ryzyka dyskalkulii, ADHD i ze spektrum autyzmu;
– Programy multimedialne mTalent Czytanie SY-LA-BA-MI dla dzieci z wadami wymowy
i zaburzeniami sprawności językowej dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
-Wizualizery, które stanowią dopełnienie do tablic multimedialnych a także umożliwiają przenoszenie projektów, rysunków szkiców itp. bezpośrednio na obraz wyświetlany
z rzutnika.
– CZYTAKA tj. odtwarzacza cyfrowych książek mówionych dla osób niewidomych
i słabowidzących;
– Lupy czołowe LED ułatwiające czytanie osobom słabowidzącym;
– Lupy do czytania na nóżkach z podświetleniem dla osób słabowidzączych;
– Głośniki multimedialne przeznaczone dla osób niedosłyszących;