Zajęcia modelowe w ramach IV etapu realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” na temat „Usprawnianie motoryki dużej: ćwiczenia w pozycjach wysokich- pozycja stojąca, rotacja i przekraczanie linii środka ciała, pamięć ruchowa oraz mobilizacja barku i łopatki, organizacja ciała do rzutu i łapania, utrwalanie somatognozji” przeprowadzone dla nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu.
Celem zajęć było:
• poprawna rotacja i przekraczanie linii środka ciała,
• wydłużenie czasu koncentracji uwagi na wykonywanej czynności,
• odpowiednia organizacja ciała do rzutu i łapania,
• uczenie planowania świadomego ruchu kończyn,
• kształtowanie pamięci ruchowej oraz odpowiednia mobilizacja barku i łopatki,
• kształtowanie rozwoju somatognozji (orientacji w schemacie ciała) oraz orientacji przestrzennej,
• podniesienie własnej samooceny ucznia, poprzez poczucie sprawstwa.