W ramach IV etapu realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” utworzono sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli placówek objętych wsparciem. W wyniku przeprowadzonej wśród nauczycieli diagnozy, koordynatorzy placówek przedstawili tematykę zajęć, na podstawie której opracowano harmonogram i formę samokształcenia. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu. Głównym celem samokształcenia jest zdobywanie przez nauczycieli nowej wiedzy oraz poszerzanie wiedzy już posiadanej.
W kwietniu odbyły się trzy pięciogodzinne spotkania na temat:
– „Czym jest edukacja włączająca? – podstawowe założenia”.
– „Jak organizować edukację uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi?”.
– „Definicja, objawy, diagnoza i terapia dysleksji rozwojowej”. 

278949554_3223474961307112_6064081822442465496_n