Zbliżamy się do końca VI etapu realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Specjaliści SCWEW nie zwalniają tempa i intensywnie współpracują z placówkami objętymi wsparciem. Przeprowadzono kolejne zajęcia modelowe dla nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu w obecności przedstawicieli ORE, na temat „Normalizacja pracy systemów przedsionkowego i proprioceptywnego, w tym poprawa reakcji posturalnych, regulacja kontroli postawy”.
Celem zajęć było zrozumienie funkcjonowania systemu kinestetycznego
i proprioceptywnego, jego wpływu na dużą i małą motorykę, koordynację ruchową, wyobraźnię przestrzenną i regulację kontroli postawy ciała.