Zajęcia modelowe przeprowadzone przez specjalistę ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu w ramach V etapu realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Zajęcia prowadzone były w grupie przedszkolnej z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim i umiarkowanym dla wybranej grupy nauczycieli z Miejskiego Przedszkola Nr 3 im. Niedźwiadka Wojtka w Sierpcu na temat: „Wykorzystanie aktywnych i aktywizujących metod pracy w poszerzaniu wiedzy
i rozwijaniu zainteresowań dzieci ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi”.
Podczas zajęć wykorzystano magiczną skrzynię z zamkami (37/2021), matę emocje i kafelki emocje (39/2021).
Głównym celem zajęć było kształtowanie umiejętności pracy w grupie, uwrażliwienie na emocje innych osób/dzieci oraz budzenie zainteresowań muzyczno – ruchowych.