W dniu 9 lutego 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Sierpcu odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział Starosta Powiatu Sierpeckiego Pan Andrzej Cześnik, Wicestarosta Powiatu Sierpeckiego – Sławomir Olejniczak, Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia – Bogusława Lewandowska, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu Pani Leonora Brudnicka, przedstawiciel placówki partnerskiej – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sierpcu – Pani Aneta Ciemiecka, kadra SCWEW oraz koordynatorzy z placówek objętych wsparciem.
Lider SCWEW – Pani Marzanna Dąbrowska dokonała podsumowania dotychczasowych działań SCWEW, omówiła formy wsparcia udzielone przedszkolu i szkołom ogólnodostępnym, tj. konsultacje indywidualne dla dyrektorów/koordynatorów, konsultacje eksperckie dla nauczycieli, wsparcie specjalistyczne dla rodziców i uczniów, działania doradczo – szkoleniowe w zakresie podniesienia kompetencji pracowników placówek, podejmowania działań interwencyjnych, zajęcia modelowe, obserwacje/superwizje.
 
W związku z podjęciem działań zmierzających do zwiększenia wartości grantu o dodatkowe środki finansowe – 33 800 zł, przewidziano w ramach realizowanych w VII etapie przedsięwzięć grantowych warsztatów na temat „Wykorzystania elementów integracji sensorycznej w pracy nauczyciela”, które odbędą się 11 marca 2023 roku oraz utworzenie w na przełomie VII i VIII etapu nowej strony internetowej dla SCWEW w SOSW w Sierpcu. Wykonanie nowej strony pozwoli na dostosowanie jej do aktualnych potrzeb użytkowników – umieszczenie informacji o działaniach realizowanych przez SCWEW na rzecz dzieci z niepełnosprawnością oraz poprawi funkcjonalność, obsługę techniczną i szatę graficzną aktualnej strony.
Kadra SCWEW przedstawiła działania przewidziane do realizacji w ostatnim, ósmym etapie: kontynuacja udzielania wsparcia przedszkolu/szkołom ogólnodostępnym, sieć współpracy i samokształcenia, konferencja podsumowująca oraz wydanie publikacji.
Pani Naczelnik podkreśliła znaczenie „inkluzji społecznej” dzieci z niepełnosprawnością w szkołach ogólnodostępnych oraz wskazała zasadność działalności Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą
w kształceniu dzieci/uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi.