W dniu 11 marca 2023 r. kadra SCWEW w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sierpcu zorganizowała warsztaty szkoleniowe „Wykorzystanie elementów integracji sensorycznej w pracy nauczyciela w przedszkolu/szkole ogólnodostępnej” w ramach Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”.
Szkolenie skierowane było do nauczycieli, dyrektorów, koordynatorów placówek objętych wsparciem oraz placówek partnerskich. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Starosta Powiatu Sierpeckiego – Andrzej Cześnik oraz przedstawiciel Ośrodka Rozwoju Edukacji – Jolanta Nawrocka. Uczestników spotkania przywitała Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu – Leonora Brudnicka. Lider SCWEW – Marzanna Dąbrowska odniosła się do inicjatywy zorganizowania warsztatów szkoleniowych, nawiązała również do roli i zadań SCWEW.

Prelekcję na temat „Integracja sensoryczna w praktyce” wygłosił pan Zbigniew Przyrowski- psycholog kliniczny, terapeuta integracji sensorycznej, nauczyciel (instruktor) terapii integracji sensorycznej. Według Z. Przyrowskiego integracja sensoryczna „to pewien proces, w trakcie którego dane odbierane przez zmysły są analizowane przez mózg. Celem tego staje się wyprodukowanie takiej odpowiedzi adaptacyjnej naszego organizmu, aby była ona adekwatna do sytuacji i wymagań otoczenia”. Warto sobie uświadomić, że integracja sensoryczna przebiega na kilku poziomach, a wiedza ta pozwoli na szersze spojrzenie na dzieci/uczniów, z którymi pracujemy na co dzień.
Część warsztatową przeprowadziły: Anna Sieradzka – neurologopeda, psycholog, terapeuta integracji sensorycznej oraz Katarzyna Rajewska-Ziółkowska – pedagog, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej z Studio Terapii Logopedyczno – Pedagogicznej w Płocku. Aby organizacja i interpretacja bodźców była prawidłowa, potrzebna jest współpraca trzech układów: dotykowego, przedsionkowego, proprioceptywnego. O tym uczestnicy
mogli się przekonać doświadczając praktycznych ćwiczeń z obszarów bazowych systemów sensorycznych. Warsztaty szkoleniowe uświadomiły, że integracja sensoryczna jest niezwykle atrakcyjną metodą pracy, a jej elementy mogą być wykorzystywane przez nauczycieli w przedszkolach szkołach ogólnodostępnych.

Zorganizowane warsztaty umożliwiły uzyskanie metodycznego i merytorycznego wsparcia, wymianę doświadczeń między uczestnikami, poszerzenie kompetencji uczestników, analizę dobrych praktyk stosowanych przez uczestników oraz tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby nauczycieli placówek objętych wsparciem SCWEW.Serdeczne podziękowania dla osób prowadzących warsztaty szkoleniowe za przekazanie cennej wiedzy i wskazówek do pracy z dzieckiem z zaburzeniami integracji sensorycznej, uczestnikom za liczne przybycie, zaangażowanie i czynny udział w warsztatach.