Spotkanie kadry SCWEW z przedstawicielami placówki partnerskiej – Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu w ramach realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Na spotkaniu podsumowano zakres udzielonego wsparcia w VII etapie oraz omówiono tematykę sieci współpracy, wynikającą z przeprowadzonych ankiet wśród nauczycieli z placówek objętych wsparciem.