W ramach sieci współpracy i samokształcenia w dniach 20-21 maja 2023 odbyły się spotkania mające na celu samokształcenie rady pedagogicznej z placówek objętych wsparciem w ramach VIII etapu realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Zajęcia prowadzone były przez specjalistów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu przy wsparciu pracowników Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu – placówki partnerskiej.
Tematyka spotkań to:
– „Biblio i Bajkoterapia”
– „Pedagogika zabawy – twórczość i kreatywność”
Dziękujemy uczestnikom za liczne przybycie, zaangażowanie i współpracę.