W ramach realizacji trwałości Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” przeprowadzono wśród nauczycieli diagnozę potrzeb. Koordynatorzy przedstawili tematykę zajęć, na podstawie, której opracowano harmonogram i formę samokształcenia. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu.
Głównym celem samokształcenia jest zdobywanie przez nauczycieli nowych doświadczeń oraz poszerzanie wiedzy.
Pierwsze spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia na temat „Komunikacja alternatywna jako forma wsparcia osób niepełnosprawnych” odbyło się dnia 5 lipca 2023 r.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za liczne przybycie i aktywny udział w szkoleniu. Do zobaczenia podczas kolejnych spotkań.