W celu doskonalenia zawodowego nauczycieli, które ma na celu pogłębianie wiedzy i kompetencji, mających istotne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania oraz podnoszenia jakości pracy i rozwoju szkoły, nasze koleżanki z zespołu ukończyły studia podyplomowe w zakresie „Edukacji włączającej”.
Gratulujemy i życzymy sukcesów.