W ramach realizacji trwałości Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”
w dniu 25 sierpnia 2023 r. obyło się kolejne spotkanie nauczycieli z placówek objętych wsparciem na nt. „Dyscyplina w klasie/grupie przedszkolnej”. Na szkoleniu omówiono m.in. jakie są przyczyny niewłaściwego zachowania, narzędzia i techniki pozytywnej dyscypliny oraz jakie czynniki sprzyjają dyscyplinie. Uczestnicy wyznaczyli kryteria pozytywnej dyscypliny oraz posumowali, iż dyscyplina to nauka bezpiecznego i harmonijnego funkcjonowania w społeczeństwie.
376792715_795607342570817_715109904133779861_n