Dyżury eksperckie w okresie trwałości projektu

W ramach realizacji trwałości Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” Zespół SCWEW zorganizował dyżury ekspercie, w których uczestniczyli rodzice dzieci/uczniów, nauczyciele i dyrektorzy placówek objętych wsparciem. Prowadzono konsultacje mające na celu podniesienie kompetencji w zakresie użytkowania sprzętu specjalistycznego oraz o różnorodnej tematyce/problemie, m.in..:– Praca z dzieckiem uzdolnionym;– Kim jest uczeń […]

Sieć współpracy i samokształcenia w okresie trwałości projektu.

W ramach realizacji trwałości Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”w dniu 25 sierpnia 2023 r. obyło się kolejne spotkanie nauczycieli z placówek objętych wsparciem na nt. „Dyscyplina w klasie/grupie przedszkolnej”. Na szkoleniu omówiono m.in. jakie są przyczyny niewłaściwego zachowania, narzędzia i techniki pozytywnej dyscypliny oraz jakie czynniki sprzyjają dyscyplinie. Uczestnicy […]

Podnoszenie kwalifikacji kadry SCWEW

W celu doskonalenia zawodowego nauczycieli, które ma na celu pogłębianie wiedzy i kompetencji, mających istotne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania oraz podnoszenia jakości pracy i rozwoju szkoły, nasze koleżanki z zespołu ukończyły studia podyplomowe w zakresie „Edukacji włączającej”.Gratulujemy i życzymy sukcesów.#SCWEWOśrodek Rozwoju Edukacji

Działania zespołu SCWEW w Sierpcu w okresie trwałości

W okresie trwałości projektu działania SCWEW w Sierpcu kontynuowane były w Placówkach objętych wsparciem. Z wypożyczalni korzystali koordynatorzy z Miejskiego Przedszkola Nr 3, Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 2, Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Zespołu Szkół nr 2 w Sierpcu. Dzieci z Miejskiego Przedszkola Nr 3 oraz Szkoły Podstawowej nr 3 uczestniczące w wakacyjnych półkoloniach […]

Sieć współpracy i samokształcenia w okresie trwałości projektu

W ramach realizacji trwałości Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” przeprowadzono wśród nauczycieli diagnozę potrzeb. Koordynatorzy przedstawili tematykę zajęć, na podstawie, której opracowano harmonogram i formę samokształcenia. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu.Głównym celem samokształcenia jest zdobywanie przez nauczycieli nowych doświadczeń oraz poszerzanie […]

Dyżury SCWEW w okresie trwałości projektu

DYŻURY  SCWEW W OKRESIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU (01.07.2023 r. – 30.09.2023 r.)   Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Sierpcu serdecznie zaprasza rodziców i dzieci/uczniów z placówek objętych wsparciem na indywidualne konsultacjez ekspertami SCWEW, które odbywać się będą w Specjalnym OśrodkuSzkolno – Wychowawczym w Sierpcu, przy ul. Armii Krajowej 1. HARMONOGRAM DYŻURÓW: 7 lipca 2023 r. […]

Publikacja: Obserwacja wspierająca pracę nauczyciela w edukacji włączającej

Nowoczesny świat to nowoczesna edukacja przejawiająca się w wielu płaszczyznach m.in. zapewniająca uczniom ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi możliwość pełnego rozwoju poznawczego, społecznego czy psychofizycznego z wykorzystaniem szerokiej oferty edukacyjnej oraz kadry pedagogicznej stale podnoszącej swoje kwalifikacje i kompetencje.W odpowiedzi na zmieniające się potrzeby edukacyjno – rozwojowe uczniów powstały Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą.W placówkach objętych […]

Konferencja podsumowująca SCWEW Sierpc

Dnia 26 maja w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu odbyła się konferencja podsumowująca zorganizowana przez Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczymw Sierpcu w ramach projektu “Pilotażowego wdrożenia modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”.Podczas konferencji kadra SCWEW podsumowała dotychczasową działalność, zasadność podejmowanych działań, korzyści płynące z możliwości korzystania z […]

Samokształcenie rady pedagogicznej z placówek objętych wsparciem

W ramach sieci współpracy i samokształcenia w dniach 20-21 maja 2023 odbyły się spotkania mające na celu samokształcenie rady pedagogicznej z placówek objętych wsparciem w ramach VIII etapu realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Zajęcia prowadzone były przez specjalistów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu przy wsparciu […]