Samokształcenie rady pedagogicznej z placówek objętych wsparciem

W dniach 21-22 kwietnia 2023 w ramach sieci współpracy i samokształcenia odbyły się spotkania mające na celu samokształcenie rady pedagogicznej z placówek objętych wsparciem w ramach VIII etapu realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Zajęcia prowadzone były przez specjalistów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu przy wsparciu […]

Spotkanie kadry SCWEW z przedstawicielami placówki partnerskiej – Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu

Spotkanie kadry SCWEW z przedstawicielami placówki partnerskiej – Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu w ramach realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Na spotkaniu podsumowano zakres udzielonego wsparcia w VII etapie oraz omówiono tematykę sieci współpracy, wynikającą z przeprowadzonych ankiet wśród nauczycieli z placówek objętych wsparciem.Ośrodek Rozwoju Edukacji#SCWEWPowiatowa Biblioteka Publiczna […]

Wykorzystanie elementów integracji sensorycznej w pracy nauczyciela w przedszkolu/szkole ogólnodostępnej

W dniu 11 marca 2023 r. kadra SCWEW w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sierpcu zorganizowała warsztaty szkoleniowe „Wykorzystanie elementów integracji sensorycznej w pracy nauczyciela w przedszkolu/szkole ogólnodostępnej” w ramach Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”.Szkolenie skierowane było do nauczycieli, dyrektorów, koordynatorów placówek objętych wsparciem oraz placówek partnerskich. Wśród […]

Warsztaty szkoleniowe

Rozpoczynamy warsztaty szkoleniowe „Wykorzystanie elementów integracji sensorycznej w pracy nauczyciela w przedszkolu/szkole ogólnodostępnej” w ramach Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Witamy zaproszonych gości i mamy nadzieję, że dzisiejsze spotkanie przyczyni się do poszerzenia Państwa wiedzy i umiejętności. #SCWEW Ośrodek Rozwoju Edukacji Starostwo Powiatowe w Sierpcu

Zwiększenie wartości grantu

W dniu 9 lutego 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Sierpcu odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział Starosta Powiatu Sierpeckiego Pan Andrzej Cześnik, Wicestarosta Powiatu Sierpeckiego – Sławomir Olejniczak, Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia – Bogusława Lewandowska, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu Pani Leonora Brudnicka, przedstawiciel placówki partnerskiej – Dyrektor Poradni […]

Przygotowanie tekstów i materiałów edukacyjnych w wersjach łatwych do czytania i zrozumienia

W ramach realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” zespół i specjaliści SCWEW uczestniczyli w cyklu szkoleń zorganizowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.Szkolenie na temat „Przygotowanie tekstów i materiałów edukacyjnychw wersjach łatwych do czytania i zrozumienia” prowadzone przez Agnieszkę Kluszczyńską. Bardzo dziękujemy za przekazanie cennych informacji, wymianę doświadczeń i miłą atmosferę. […]

Konferencja oraz warsztaty SCWEW

Zdrowie psychiczne wyzwaniem naszych czasów. Rola SCWEW we wspieraniu dzieci/ uczniów z problemami psychicznymi.Eksperci, specjaliści SCWEW oraz przedstawiciele placówek partnerskich uczestniczyli wKonferencji oraz warsztatach. 30-31.01.2023r.Warszawa.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sierpcu#ORE#SCWEW

Metody i formy pracy z dzieckiem posiadającym opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

Konsultacje dla nauczycieli przeprowadzone w ramach VII etapu realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w Miejskim przedszkoluim. Niedźwiadka Wojtka w Sierpcu na temat „ Metody i formy pracyz dzieckiem posiadającym opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju”.Celem spotkania było omówienie zasadności włączania i integracji z rówieśnikami dziecka lub ucznia ze […]

Orientacje zawodowe w szkole – po co i dlaczego razem? Szkoła i rodzice – partnerzy w wychowaniu

W ramach VII etapu realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” systematycznie prowadzone są działania wynikające z ustalonego harmonogramu w placówkach objętych wsparciem. Przeprowadzono konsultacje dla rodziców uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Armii Krajowejw Sierpcu na temat „Orientacje zawodowe w szkole – po co i dlaczego razem? Szkoła […]