Uruchomienie wypożyczalni

W ramach Projektu Grantowego “Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”, w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sierpcu uruchomiono wypożyczalnię sprzętu specjalistycznego i pomocy dydaktycznych, z których od stycznia 2022 r. będą mogli korzystać nauczyciele, uczniowie/dzieci z placówek objętych wsparciem. Zakupiono m.in.:- Oprogramowania MÓWIK do komunikacji wspomagającej i alternatywnej dla osóbniemówiących, słabomówiących;- […]

Spotkanie podsumowujące II etap

Dnia 8 grudnia 2021 r. odbyło się spotkanie podsumowujące II etap realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Wzięli w nim udział Starosta Sierpecki Andrzej Cześnik, Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia Bogusława Lewandowska, Dyrektor placówki partnerskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sierpcu Aneta Ciemiecka, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu Leonora Brudnicka […]

Spotkanie z Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

Spotkanie z Panią Anetą Ciemiecką – dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sierpcu W ramach Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” 3 listopada odbyło się spotkanie Kadry SCWEW Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu z Panią Anetą Ciemiecką – dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sierpcu – placówką partnerską, podczas […]

Spotkanie SCWEW

Kolejne spotkanie Zespołu SCWEW. Planujemy działania na drugi etap realizacji projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”.#OśrodekRozwojuEdukacji#SCWEW