Konferencja otwierająca SCWEW

Dnia 24 marca 2022r. odbyła się Konferencja Otwierająca Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą (SCWEW) w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sierpcu. Zorganizowanie konferencji nt. ,,edukacji włączającej” miało na celu przybliżenie zasadności funkcjonowania Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą. Konferencja odbyła się z udziałem zaproszonych gości: Pana Grzegorza Skwarna – Kierownika Wydziału MSCDN w Płocku, Pani […]

Wypożyczalnia SCWEW

Od stycznia 2022r uczniowie i nauczyciele przedszkola i szkół objętych wsparciem korzystają ze sprzętu specjalistycznego znajdującego się w wypożyczalni SCWEW w ramach “Pilotażowego wdrożenia modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Koordynatorzy placówek po wypełnieniu wniosku o użyczenie sprzętu wraz z uzasadnieniem, zgodnie z zapotrzebowaniem placówki otrzymali sprzęt oraz pomoce edukacyjne i terapeutyczne. Ekspert ds. […]

Zakończenie II etapu

W grudniu zakończyliśmy II etap realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Specjaliści SCWEW przeprowadzili konsultacje, spotkania oraz zajęcia pokazowe dla nauczycieli, rodziców uczniów/dzieci w placówkach objętych wsparciem. Celem tych działań było rozwijanie kompetencji w zakresie nauczania dzieci i młodzieży ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi. Wypracowano szereg rozwiązań, które przyczynią się […]