Uczestnictwo w dniach otwartych

Wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów, Kadra SCWEW uczestniczyła w dniach otwartych w Technikum w Zespole Szkół nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu orazw Zespole Szkół nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu – zaprzyjaźnionej szkole , która nie jest objęta wsparciem SCWEW. Przedstawiono uczniom, rodzicom i nauczycielom główne cele i założenia działalności […]

Samokształcenie rady pedagogicznej

W maju odbyły się kolejne spotkania mające na celu samokształcenie rady pedagogicznejz placówek objętych wsparciem w ramach IV etapu realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Zajęcia prowadzone były przez specjalistów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu. Szkolenia miały charakter teoretyczny jak i zawierały część warsztatową w której […]

Piknik Rodzinny połączony z kampanią społeczną SCWEW

Dnia 2 czerwca odbył się Piknik Rodzinny połączony z kampanią społeczną SCWEW, któremu przyświecała idea wzajemnej integracji placówek objętych wsparciem. Motywem przewodnim wydarzenia był piracki skarb. Piraci, którzy przypłynęli na wyspę SOSW poprosili wychowanków o pomoc w odnalezieniu zaginionego skarbu. Każdy mieszkaniec wyspy SOSW dostał jedną złotą monetę oraz butelkę z mapą, wydobytą z najgłębszych […]

Zabawy z matematyką

„Zabawy z matematyką”- kolejne zajęcia modelowe przeprowadzone przez specjalistę ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu dla dzieci w wieku przedszkolnym na temat „Rozwój kompetencji matematycznej dziecka ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi – metody i formy pracy” w ramach IV etapu realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Odbiorcami zajęć […]

Praca w grupie z uczniem ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi

Kolejne zajęcia modelowe przeprowadzone przez secjalistów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu w ramach IV etapu realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” na temat: Praca w grupie z uczniem ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi – Świat przedstawiony w „Balladynie” Juliusza Słowackiego (lekcja języka polskiego przeprowadzona w kl. 7 – […]

Bajkoterapia w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

„Bajkoterapia w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym” zajęcia modelowe z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i autyzmem, temat zajęć – „Jestem dzisiaj zła jak osa” – czyli jak pokonać złość?. Zajęcia przeprowadzone zostały w ramach IV etapu realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” dla wybranej grupy nauczycieli ze […]

Usprawnianie motoryki dużej

Zajęcia modelowe w ramach IV etapu realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” na temat „Usprawnianie motoryki dużej: ćwiczenia w pozycjach wysokich- pozycja stojąca, rotacja i przekraczanie linii środka ciała, pamięć ruchowa oraz mobilizacja barku i łopatki, organizacja ciała do rzutu i łapania, utrwalanie somatognozji” przeprowadzone dla nauczycieli ze Szkoły […]

Logorytmika- propozycje zajęć i ćwiczeń ruchowych

Zajęcia modelowe w ramach IV etapu realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” na temat „Logorytmika- propozycje zajęć i ćwiczeń ruchowych. „Ruch to zdrowie, każde dziecko Wam to powie!” przeprowadzone dla nauczycieli z Miejskiego Przedszkolu Nr 3 im. Niedźwiadka Wojtka w Sierpcu.Celem zajęć było:• usprawnianie umiejętności sprawnego poruszania się,• wydłużenie […]

Utworzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli

W ramach IV etapu realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” utworzono sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli placówek objętych wsparciem. W wyniku przeprowadzonej wśród nauczycieli diagnozy, koordynatorzy placówek przedstawili tematykę zajęć, na podstawie której opracowano harmonogram i formę samokształcenia. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – […]

Relacja w gazecie Extra Sierpc

Relacja z konferencji otwierającej Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w gazecie Ekstra Sierpc.#ORE#SCWEW