Zajęcia pokazowe przeprowadzone dla nauczycieli z SP3

Zajęcia pokazowe przeprowadzone dla wybranej grupy nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu przez specjalistę ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu w ramach V etapu realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Zajęcia prowadzone były z dziećmi z oddziału przedszkolnego z niepełnosprawnością intelektualną […]

Zajęcia modelowe dla grupy nauczycieli z Miejskiego Przedszkola Nr 3

Kolejne zajęcia modelowe przeprowadzone dla wybranej grupy nauczycieli z Miejskiego Przedszkola Nr 3 im. Niedźwiadka Wojtka w Sierpcu przez specjalistę ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu w ramach V etapu realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Zajęcia prowadzone były w klasie 1-3 Szkoły Podstawowej z uczniami z […]

Zajęcia modelowe przeprowadzone przez specjalistę z SOSW

Zajęcia modelowe przeprowadzone przez specjalistę ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu w ramach V etapu realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Zajęcia prowadzone były w grupie przedszkolnej z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim i umiarkowanym dla wybranej grupy nauczycieli z Miejskiego Przedszkola Nr 3 im. […]

Spotkanie z dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

W ramach V etapu realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”, kadra SCWEW spotkała się panią Anetą Ciemiecką , dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sierpcu. Podczas spotkania omówiono działania zrealizowane w kończącym się etapie projektu. Ponadto dokonano ewaluacji dotychczasowych przedsięwzięć i ustalono zakres dalszej współpracy. Omówiono zasadność udzielonego wsparcia […]

Organizowanie nauczania uczniów pochodzących z Ukrainy

Konsultacje indywidualne przeprowadzone przez lidera Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą Marzannę Dąbrowskąz dyrektorami i koordynatorami placówek objętych wsparciem w Liceum Ogólnokształcącym im. Mjr Henryka Sucharskiego w Sierpcu orazw Technikum Zespołu Szkół nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu. Tematyka konsultacji obejmowała „Organizowanie nauczania oraz wspieranie uczniów pochodzących z Ukrainy”. Na spotkaniu omówiono m.in.:- podstawy prawne […]

Doposażenie wypożyczalni

W V etapie realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”zakupiono sprzęt specjalistycznyw celu doposażenia wypożyczalni. W zasobach placówki znalazły się m.in.- Rowerek treningowy- rehabilitacyjny;- Okrągła huśtawka;- Platforma Sensoryczna Cud-Wood;- Magiczna skrzynia z zamkami;- Mata i kafelki emocje;- Pionizator statyczny SMART;- Komplet rytmiczno-ruchowy;- Urządzenie do komunikacji alternatywnej – QuickTalker 23;- Multimedialny […]

Sieć współpracy lipiec 2022

V etap realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” to kolejne działania mające na celu podniesienie jakości pracy w placówkach objętych wsparciem jak również ścisła współpraca i wymiana doświadczeń między specjalistami. W lipcu odbyły się dwa spotkania mające na celu samokształcenie Rady Pedagogicznej z placówek objętych wsparciem. Zajęcia prowadzone były […]

Konferencja ORE

Konferencja w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” W dniach 12-13 lipca 2022 r. odbyła się w Warszawie konferencja zorganizowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie p.n. „Edukacja wysokiej jakości dla wszystkich – wspieranie realizacji założeń edukacji włączającej w praktyce szkolnej”.W konferencji powiat sierpecki reprezentowały: Bogusława Lewandowska – Naczelnik Wydziału Oświaty […]

Samokształcenie Rady Pedagogicznej z placówek objętych wsparciem

IV etap realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” dobiegł końca. Tym samym w czerwcu odbyły się trzy ostatnie spotkania mające na celu samokształcenie Rady Pedagogicznej z placówek objętych wsparciem. Zajęcia prowadzone były przez specjalistów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu. Szkolenia miały charakter teoretyczny jak i zawierały […]