Terapia logopedyczna przeprowadzona w SP Nr 3

Obserwacja/superwizja w ramach VI etapu realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w zakresie terapii logopedycznej przeprowadzona w Szkole Podstawowej Nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu w obecności specjalisty SCWEW oraz przedstawicieli ORE na temat „Świąteczne zabawy logopedyczne z samogłoskami”.Celem zajęć było:- usprawnianie funkcji narządów mowy – czynności […]

Zajęcia modelowe dla nauczycieli z SP2

Zbliżamy się do końca VI etapu realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Specjaliści SCWEW nie zwalniają tempa i intensywnie współpracują z placówkami objętymi wsparciem. Przeprowadzono kolejne zajęcia modelowe dla nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu w obecności przedstawicieli ORE, na temat „Normalizacja pracy systemów przedsionkowego […]

II wizyta monitorująca

Dnia 12 grudnia odbyła się II wizyta monitorująca w ramach realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Gościliśmy przedstawicieli Ośrodka Rozwoju Edukacji: panią Jolantę Nawrocką – eksperta merytorycznego, panią Annę Przybysz – specjalistę, oraz panią Agnieszkę Pietrykę – kierownika projektu.Celem wizyty było podsumowanie dotychczasowych działań SCWEW oraz udział w modelowych […]

Metody i formy pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz zespołu Aspergera

Konsultacje dla wybranej grupy nauczycieli przeprowadzone w Miejskim Przedszkolu Nr 3 im. Niedźwiadka Wojtka przez specjalistę z SOSW w Sierpcu na temat „METODY I FORMY PRACY Z DZIECKIEM Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU ORAZ ZESPOŁEM ASPERGERA” w ramach VI etapu realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Dzieci ze spektrum […]

Konsultacje dla nauczycieli przeprowadzone w Miejskim Przedszkolu Nr 3

Konsultacje dla wybranej grupy nauczycieli przeprowadzone w Miejskim Przedszkolu Nr 3 im. Niedźwiadka Wojtka przez specjalistę z SOSW w Sierpcu na temat „ROLA NAUCZYCIELA W BUDOWANIU ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ DZIECI ZE ZRÓŻNICOWANYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI” w ramach VI etapu realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”.Odporność psychiczna dzieci to bardzo szeroki temat, […]

Relacje dziecko – rodzic, czyli jak istotna jest rola rodziny w życiu nastolatka

Konsultacje dla wybranej grupy uczniów przeprowadzone w Technikum Zespołu Szkół nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu przez specjalistę z SOSW w Sierpcu na temat „Relacje dziecko – rodzic, czyli jak istotna jest rola rodziny w życiu nastolatka” w ramach VI etapu realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”.Na spotkaniu […]

Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie edukacji w świetle przepisów prawa oświatowego

„Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie edukacji w świetle przepisów prawa oświatowego”, to temat konsultacji przeprowadzonych przez specjalistę ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu dla rodziców dzieci z Miejskiego Przedszkolu Nr 3 im. Niedźwiadka Wojtka w Sierpcu w ramach VI etapu realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą […]

Konsultacje dla dyrektorów szkół

Konsultacje indywidualne dla dyrektorów szkół ogólnodostępnych przeprowadzone w Technikum Zespołu Szkół nr 2 im. Zygmunta Wolskiegow Sierpcu przez specjalistę z SOSW w Sierpcu na temat „Pedagog specjalnyw szkole ponadpodstawowej – zadania i obowiązki” w ramach VI etapu realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”.Na spotkaniu omówiona m.in.:• zagadnienia związane z […]

Konsultacje dla uczniów „Poczucie własnej wartości”

Wsparcie specjalistyczne w formie konsultacji dla wybranej grupy uczniów pt. „Poczucie własnej wartości” w ramach VI etapu realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Spotkanie przeprowadzone zostało przez specjalistę ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. księdza Jana Twardowskiego w Sierpcu.Celem zajęć […]