Konferencja podsumowująca SCWEW Sierpc

Dnia 26 maja w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu odbyła się konferencja podsumowująca zorganizowana przez Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczymw Sierpcu w ramach projektu “Pilotażowego wdrożenia modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”.Podczas konferencji kadra SCWEW podsumowała dotychczasową działalność, zasadność podejmowanych działań, korzyści płynące z możliwości korzystania z […]

Samokształcenie rady pedagogicznej z placówek objętych wsparciem

W ramach sieci współpracy i samokształcenia w dniach 20-21 maja 2023 odbyły się spotkania mające na celu samokształcenie rady pedagogicznej z placówek objętych wsparciem w ramach VIII etapu realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Zajęcia prowadzone były przez specjalistów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu przy wsparciu […]

Samokształcenie rady pedagogicznej z placówek objętych wsparciem

W dniach 21-22 kwietnia 2023 w ramach sieci współpracy i samokształcenia odbyły się spotkania mające na celu samokształcenie rady pedagogicznej z placówek objętych wsparciem w ramach VIII etapu realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Zajęcia prowadzone były przez specjalistów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu przy wsparciu […]

Spotkanie kadry SCWEW z przedstawicielami placówki partnerskiej – Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu

Spotkanie kadry SCWEW z przedstawicielami placówki partnerskiej – Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu w ramach realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Na spotkaniu podsumowano zakres udzielonego wsparcia w VII etapie oraz omówiono tematykę sieci współpracy, wynikającą z przeprowadzonych ankiet wśród nauczycieli z placówek objętych wsparciem.Ośrodek Rozwoju Edukacji#SCWEWPowiatowa Biblioteka Publiczna […]