Publikacja: Obserwacja wspierająca pracę nauczyciela w edukacji włączającej

Nowoczesny świat to nowoczesna edukacja przejawiająca się w wielu płaszczyznach m.in. zapewniająca uczniom ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi możliwość pełnego rozwoju poznawczego, społecznego czy psychofizycznego z wykorzystaniem szerokiej oferty edukacyjnej oraz kadry pedagogicznej stale podnoszącej swoje kwalifikacje i kompetencje.W odpowiedzi na zmieniające się potrzeby edukacyjno – rozwojowe uczniów powstały Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą.W placówkach objętych […]

Zwiększenie wartości grantu

W dniu 9 lutego 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Sierpcu odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział Starosta Powiatu Sierpeckiego Pan Andrzej Cześnik, Wicestarosta Powiatu Sierpeckiego – Sławomir Olejniczak, Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia – Bogusława Lewandowska, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu Pani Leonora Brudnicka, przedstawiciel placówki partnerskiej – Dyrektor Poradni […]

Piknik Rodzinny połączony z kampanią społeczną SCWEW

Dnia 2 czerwca odbył się Piknik Rodzinny połączony z kampanią społeczną SCWEW, któremu przyświecała idea wzajemnej integracji placówek objętych wsparciem. Motywem przewodnim wydarzenia był piracki skarb. Piraci, którzy przypłynęli na wyspę SOSW poprosili wychowanków o pomoc w odnalezieniu zaginionego skarbu. Każdy mieszkaniec wyspy SOSW dostał jedną złotą monetę oraz butelkę z mapą, wydobytą z najgłębszych […]