Wypożyczalnia SCWEW

Celem wypożyczalni sprzętu specjalistycznego jest wsparcie przedszkola/szkół ogólnodostępnych w pracy z grupą/klasą zróżnicowaną poprzez pełne włączenie każdego dziecka w proces kształcenia. Odbywa się to między innymi poprzez dobór i wykorzystanie specjalistycznego sprzętu zgodnie z potrzebami i możliwościami każdego dziecka.
Wypożyczalnia oferuje wsparcie ze strony eksperta ds. technologii wspomagających w zakresie doradztwa podczas doboru sprzętu, instruktażu korzystania z danego urządzenia, wypożyczenia go oraz organizowania szkoleń na temat jego obsługi.
Jeśli są Państwo zainteresowani wypożyczeniem sprzętu znajdującego się w SCWEW, proszę zapoznać się z regulaminem wypożyczalni. Sprzęt wypożyczany jest bezpłatnie na okres 30 dni. Po upływie ustalonego terminu należy go zwrócić w celu diagnostyki przez eksperta ds. technologii. Po weryfikacji stanu technicznego sprzętu istnieje także możliwość ponownego wypożyczenia go na kolejne 30 dni.
Nauczyciele/rodzice dzieci i uczniów placówek objętych wsparciem SCWEW, którzy zainteresowani są wypożyczeniem sprzętu, powinny zgłosić zapotrzebowanie do koordynatora swojej Placówki.
Zawsze mogą Państwo skorzystać z pomocy ekspert ds. technologii wspomagających, który udzieli Państwu instruktażu w zakresie jego użytkowania.

Dyżury w wypożyczalni odbywają się w poniedziałek od godz. 16.00 do 17.00

Wypożyczalnia SCWEW mieści się w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu przy ulicy Armii Krajowej 1 w sali nr 12 na I piętrze.

Skip to content