Rozpoczynamy warsztaty szkoleniowe „Wykorzystanie elementów integracji sensorycznej w pracy nauczyciela w przedszkolu/szkole ogólnodostępnej” w ramach Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Witamy zaproszonych gości i mamy nadzieję, że dzisiejsze spotkanie przyczyni się do poszerzenia Państwa wiedzy i umiejętności. 🙂