DYŻURY  SCWEW W OKRESIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU

(01.07.2023 r. – 30.09.2023 r.)

 

Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Sierpcu serdecznie zaprasza rodziców i dzieci/uczniów z placówek objętych wsparciem na indywidualne konsultacje
z ekspertami SCWEW, które odbywać się będą w Specjalnym Ośrodku
Szkolno – Wychowawczym w Sierpcu, przy ul. Armii Krajowej 1.

HARMONOGRAM DYŻURÓW:

  • 7 lipca 2023 r. – godz. 9.00 – 16.00
  • 8 lipca 2023 r. – godz. 9.00 – 15.00
  • 28 sierpnia 2023 r. – godz. 9.00 – 15.00
  • 29 sierpnia 2023 r. – godz. 9.00 – 15.00
  • 30 sierpnia 2023 r. – godz. 9.00 – 14.00
  • 31 sierpnia 2023 r. – godz. 9.00 – 14.00
 
 

ZAPRASZAMY

Zespół SCWEW