W okresie trwałości projektu działania SCWEW w Sierpcu kontynuowane były w Placówkach objętych wsparciem. Z wypożyczalni korzystali koordynatorzy z Miejskiego Przedszkola Nr 3, Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 2, Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Zespołu Szkół nr 2 w Sierpcu. Dzieci z Miejskiego Przedszkola Nr 3 oraz Szkoły Podstawowej nr 3 uczestniczące w wakacyjnych półkoloniach miały możliwość użytkowania sprzętu z wypożyczalni SCWEW. Pozostałe placówki korzystały z zasobów wypożyczalni w celu zapoznania się ze szczegółowym przeznaczeniem pomocy dydaktycznych. Ponadto działania SCWEW obejmowały wsparciem nauczycieli z okolicznych Placówek. Podczas konsultacji eksperci oferowali swoją pomoc, doradztwo merytoryczne i wskazówki praktyczne dotyczące wykorzystania sprzętu w pracy z dziećmi ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi. Największą uwagę zwracały pomoce do komunikacji alternatywnej, tj. Karty do terapii dla osób z Autyzmem, Książka do komunikacji PECS, Multimedialny Gabinet Logopedia Pro, Program multimedialny MÓWIK i MÓW-MI. Ponadto nauczyciele interesowali się przeznaczeniem i wykorzystywaniem Platformy sensorycznej Cud-Wood, Magicznej skrzyni z zamkami, Go Sense Koordynacja i Grafomotoryka, Rowerku treningowo-rehabilitacyjnego. Zespół SCWEW zaprasza do korzystania ze wsparcia i pomocy ekspertów oraz wypożyczalni specjalistycznego sprzętu. Zachęcamy Placówki oświatowe z Powiatu Sierpeckiego do uczestnictwa w konsultacjach i zgłaszania potrzeb dotyczących pracy z dziećmi/uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi.