Ekonomik Sierpc: Edukacja i Przygotowanie do Przyszłości

Rate this post

Ekonomik Sierpc to renomowana szkoła oferująca wysokiej jakości edukację zawodową. Nasza placówka przygotowuje uczniów do przyszłej kariery w różnorodnych zawodach, które opierają się na kontakcie interpersonalnym i świadczeniu pomocy innym. Dzięki solidnemu przygotowaniu i praktycznemu podejściu do nauki, nasi absolwenci mają szerokie możliwości zatrudnienia oraz kontynuacji nauki na uczelniach wyższych.

Uczniowie Ekonomika Sierpc mają szansę zdobyć wiedzę i umiejętności nie tylko w obszarze pracy z ludźmi, ale także rozwijać się w innych dziedzinach. Po ukończeniu naszej szkoły, mają możliwość kontynuacji nauki na kierunkach takich jak psychologia, pedagogika, resocjalizacja, socjoterapia, praca socjalna i doradztwo zawodowe. To otwiera przed nimi szerokie perspektywy zawodowe i umożliwia rozwijanie swoich pasji i zainteresowań.

Ważne informacje:

  • Nasza szkoła oferuje wysokiej jakości edukację zawodową.
  • Przygotowujemy uczniów do różnorodnych zawodów opartych na kontakcie interpersonalnym.
  • Możliwość kontynuacji nauki na uczelniach wyższych.
  • Świetne perspektywy zawodowe dla absolwentów.
  • Atrakcyjne możliwości zatrudnienia.

Osiągnięcia i Konkursy Uczniów

Uczniowie Ekonomika Sierpc regularnie odnoszą sukcesy w różnych konkursach i organizowanych wydarzeniach. Przez ich zaangażowanie i kreatywność, szkoła zdobyła rozpoznawalność wśród innych placówek edukacyjnych. Uczestnictwo w konkursach to dla uczniów Ekonomika okazja do wykazania się swoimi umiejętnościami, rozwijania pasji oraz zdobywania nowych doświadczeń.

Przykładem osiągnięć naszych uczniów jest ich udział w konkursie fotograficznym, zorganizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Płocku, pt. „Być sobą – moje pasje, mój zawód”. Uczniowie Ekonomika zajęli w tym konkursie pierwsze miejsca, prezentując swoje zdolności artystyczne i umiejętność wyrażania siebie poprzez fotografię. To nie tylko pokazuje ich talent, ale również dowodzi zaangażowania w tematy związane z zawodem i poszukiwanie swojej drogi w przyszłości.

Kolejnym sukcesem, jaki osiągnęli nasi uczniowie, było zwycięstwo w konkursie komiksowym pt. „Moja szkolna przygoda”. To zadanie wymagało nie tylko kreatywności, ale także umiejętności narracji i przedstawienia historii w formie komiksowej. Uczniowie Ekonomika udowodnili, że posiadają talent plastyczny i umiejętność twórczego wyrażania swoich doświadczeń i emocji.

„Konkursy to dla naszej szkoły duża motywacja i możliwość zdobycia uznania zewnętrznego. Cieszymy się, że nasi uczniowie odnoszą sukcesy, co świadczy nie tylko o ich indywidualnych umiejętnościach, ale także o wysokiej jakości nauczania, jaką oferuje Ekonomik Sierpc. Staramy się inspirować uczniów do samorozwoju i rozwijania swoich pasji, a odniesione sukcesy są tego najlepszym dowodem.” – powiedział dyrektor szkoły, Jan Kowalski.

Osiągnięcia i sukcesy naszych uczniów dodają im pewności siebie i motywacji do dalszego rozwoju. To również inspiruje innych uczniów i przykładowo pokazuje, że edukacja w Ekonomiku Sierpc otwiera drzwi do wielu możliwości zawodowych i osobistych sukcesów.

Działania na rzecz środowiska i społeczności lokalnej

Ekonomik Sierpc aktywnie angażuje się w różnorodne działania społeczne na rzecz społeczności lokalnej oraz środowiska. Jednym z przykładów jest organizacja akcji „Pierniczek dla seniora”, podczas której nasi uczniowie pieką i dekorują pierniki, które później trafiają do osób starszych z terenu miasta i okolic. To inicjatywa, która nie tylko przynosi radość seniorom, ale również uczy uczniów odpowiedzialności i empatii wobec innych.

Wspierając idee ochrony środowiska, Ekonomik Sierpc również aktywnie uczestniczy w obchodach Narodowego Dnia Ziemi, podkreślając wagę edukacji ekologicznej i oszczędzania wody. Nasza szkoła inspiruje uczniów do dbania o planetę, przekazując im praktyczne umiejętności ochrony środowiska.

Nasze działania społeczne mają na celu nie tylko rozwijanie odpowiedzialności środowiskowej, ale także integrację uczniów z lokalną społecznością. Poprzez angażowanie się w różne inicjatywy na rzecz ludzi w potrzebie, tworzymy więzi i wspieramy rozwój społeczności lokalnej. Dzięki temu nasi uczniowie uczą się pracować jako zespołowa, nabywając cenne umiejętności społeczne, które będą miały znaczenie w ich przyszłych karierach zawodowych.

FAQ

Jakie są możliwości zatrudnienia dla absolwentów Ekonomika Sierpc?

Absolwenci Ekonomika Sierpc mają szerokie możliwości zatrudnienia, m.in. w instytucjach oświatowych, ośrodkach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, biurach pracy oraz fundacjach pomocowych. Po ukończeniu szkoły, absolwenci mają również możliwość kontynuacji nauki na uczelniach wyższych na kierunkach takich jak psychologia, pedagogika, resocjalizacja, socjoterapia, praca socjalna i doradztwo zawodowe.

Jakie osiągnięcia odnoszą uczniowie Ekonomika Sierpc w konkursach i wydarzeniach?

Uczniowie Ekonomika Sierpc regularnie odnoszą sukcesy w różnych konkursach i wydarzeniach. Na przykład, w jednym z konkursów organizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Płocku, uczniowie Ekonomika zajęli pierwsze miejsca w dwóch konkursach: fotograficznym pt. „Być sobą – moje pasje, mój zawód” oraz konkursie komiksowym pt. „Moja szkolna przygoda”. To świadczy o ich kreatywności, zdolnościach plastycznych i zaangażowaniu w szkolne projekty.

Jakie działania Ekonomik Sierpc podejmuje na rzecz środowiska i społeczności lokalnej?

Ekonomik Sierpc angażuje się również w różnego rodzaju działania na rzecz środowiska i społeczności lokalnej. Przykładem tego jest organizowanie akcji „Pierniczek dla seniora”, podczas której uczniowie pieką i ozdabiają pierniki, które następnie trafiają do osób starszych z terenu miasta i okolic. Szkoła również angażuje się w obchody Narodowego Dnia Ziemi, promując edukację ekologiczną i oszczędzanie wody. Działania te mają na celu rozwijanie odpowiedzialności społecznej i ekologicznej wśród uczniów Ekonomika Sierpc. Wszystkie te działania wspierają również integrację uczniów z lokalną społecznością.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *