Szkoła Podstawowa nr 3 w Sierpcu: Edukacja i Rozwój Dla Dzieci

Rate this post

Szkoła Podstawowa nr 3 w Sierpcu podjęła współpracę ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu w ramach pilotażowego wdrożenia modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW). Projekt SCWEW ma na celu udzielanie wsparcia przedszkolom i szkołom ogólnodostępnym w zakresie doskonalenia kompetencji kadry i zapewnienia pełnego rozwoju dla wszystkich dzieci.

Placówki objęte wsparciem to Miejskie Przedszkole nr 3 w Sierpcu, Szkoła Podstawowa nr 2 w Sierpcu, Szkoła Podstawowa nr 3 w Sierpcu, Technikum w Zespole Szkół nr 2 w Sierpcu, oraz Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sucharskiego w Sierpcu. Celem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości edukacji dla wszystkich dzieci i budowanie społeczeństwa włączającego.

Podsumowanie

  • Szkoła Podstawowa nr 3 w Sierpcu nawiązała współpracę ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu w ramach projektu SCWEW.
  • Celem projektu SCWEW jest wsparcie przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w doskonaleniu kompetencji kadry i zapewnianiu pełnego rozwoju dla dzieci.
  • Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.
  • Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu jest szkołą wiodącą w projekcie Szkoła Ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płocka oraz powiatu sierpeckiego województwa mazowieckiego.
  • Szkoła Podstawowa nr 3 w Sierpcu dąży do zapewnienia wysokiej jakości edukacji i stworzenia inspirującego środowiska nauki dla wszystkich uczniów.

Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)

Szkoła Podstawowa nr 3 w Sierpcu podjęła współpracę ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu w ramach pilotażowego wdrożenia modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW). Celem SCWEW jest udzielanie wsparcia przedszkolom i szkołom ogólnodostępnym w doskonaleniu kompetencji kadry i zapewnianiu pełnego rozwoju dla wszystkich dzieci.

W ramach projektu SCWEW, Szkoła Podstawowa nr 3 w Sierpcu oraz inne placówki objęte wsparciem, takie jak Miejskie Przedszkole nr 3 w Sierpcu, Szkoła Podstawowa nr 2 w Sierpcu, Technikum w Zespole Szkół nr 2 w Sierpcu, oraz Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sucharskiego w Sierpcu, będą miały możliwość doskonalenia swojej kadry pedagogicznej oraz korzystać z nowych metod i strategii wspierających rozwój dzieci.

Projekt SCWEW jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Jako grantobiorca projektu, Powiat Sierpecki ma za zadanie zapewnić, że wszystkie placówki objęte wsparciem otrzymają niezbędne środki i wsparcie finansowe.

Wdrażanie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą w Szkołach Podstawowych nr 3 w Sierpcu oraz innych placówkach ogólnodostępnych ma na celu zapewnienie wszechstronnego rozwoju i dostępu do wysokiej jakości edukacji dla wszystkich dzieci. Przez to, SCWEW odgrywa ważną rolę w budowaniu społeczeństwa włączającego poprzez wspieranie przedszkoli i szkół ogólnodostępnych.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu

Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu jest szkołą wiodącą w ramach projektu Szkoła Ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płocka oraz powiatu sierpeckiego województwa mazowieckiego.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.10 Wysoka jakość systemu edukacji.

Szkoła ćwiczeń to miejsce, gdzie najnowsze trendy i strategie pedagogiczne podlegają praktycznej weryfikacji, nauczyciele doskonalą swój warsztat pracy i dzielą się swoimi pomysłami.

W ramach projektu Szkoła Ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płocka oraz powiatu sierpeckiego województwa mazowieckiego Szkoła Podstawowa nr 3 w Sierpcu zostaną wyremontowane, wyposażone i przygotowane 4 pracownie przedmiotowe.

projekt Szkoła Ćwiczeń

Wniosek

Szkoła Podstawowa nr 3 w Sierpcu jest aktywnie zaangażowana w różne projekty, takie jak pilotażowy model Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą i projekt Szkoła Ćwiczeń. Dzięki tym projektom szkoła oferuje innowacyjne metody nauki i wszechstronny rozwój dla dzieci.

Wsparcie i doskonalenie kompetencji kadry oraz budowanie społeczeństwa włączającego to priorytety Szkoły Podstawowej nr 3 w Sierpcu. Szkoła ma na celu zapewnić wysoką jakość edukacji dla wszystkich uczniów i stworzyć inspirujące środowisko nauki.

FAQ

Jakie placówki są objęte pilotażowym wdrożeniem modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą?

Placówki objęte wsparciem to Miejskie Przedszkole nr 3 w Sierpcu, Szkoła Podstawowa nr 2 w Sierpcu, Szkoła Podstawowa nr 3 w Sierpcu, Technikum w Zespole Szkół nr 2 w Sierpcu, oraz Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sucharskiego w Sierpcu.

Jaki jest cel projektu Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą?

Celem projektu jest udzielanie wsparcia przedszkolom i szkołom ogólnodostępnym w zakresie doskonalenia kompetencji kadry i zapewnienia pełnego rozwoju dla wszystkich dzieci.

Jakie cele stawia sobie Szkoła Podstawowa nr 3 w Sierpcu?

Szkoła Podstawowa nr 3 w Sierpcu ma na celu zapewnienie wysokiej jakości edukacji dla wszystkich dzieci i budowanie społeczeństwa włączającego.

Kto jest grantobiorcą projektu Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą w Powiecie Sierpeckim?

Grantobiorcą projektu jest Powiat Sierpecki.

W jakim ramach projektu realizowana jest Szkoła Ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płocka oraz powiatu sierpeckiego województwa mazowieckiego?

W ramach projektu Szkoła Ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płocka oraz powiatu sierpeckiego województwa mazowieckiego Szkoła Podstawowa nr 3 w Sierpcu zostaną wyremontowane, wyposażone i przygotowane 4 pracownie przedmiotowe.

Jakie projekty realizuje Szkoła Podstawowa nr 3 w Sierpcu?

Szkoła Podstawowa nr 3 w Sierpcu jest aktywnie zaangażowana w różne projekty, takie jak pilotażowy model Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą i projekt Szkoła Ćwiczeń.

Co oferuje Szkoła Podstawowa nr 3 w Sierpcu dzięki swoim projektom?

Dzięki tym projektom szkoła oferuje innowacyjne metody nauki i wszechstronny rozwój dla dzieci.

Jakie są priorytety Szkoły Podstawowej nr 3 w Sierpcu?

Priorytetami Szkoły Podstawowej nr 3 w Sierpcu są wsparcie i doskonalenie kompetencji kadry oraz budowanie społeczeństwa włączającego.

Jakie cele ma Szkoła Podstawowa nr 3 w Sierpcu?

Celem Szkoły Podstawowej nr 3 w Sierpcu jest zapewnienie wysokiej jakości edukacji dla wszystkich uczniów i stworzenie inspirującego środowiska nauki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *